Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen
Benutzerspezifische Werkzeuge

Viking Museum Haithabu

Det vi tänker på när vi talar om vikingar varierar beroende på vilken del av världen vi kommer ifrån. För den ena var vikingar rövare, fientliga inkräktare, erövare och slutligen nybyggare. För den andra var vikingar modiga sjöfarare, som var de första som korsade Atlanten till Nordamerika. De kom med sina skepp till de ryska floderna och seglade långa vägar på Volga i Ryssland. De nådde till och med fram med sina skepp till Konstantinopel och tjänade där som elitkrigare. Men Haithabu var hem för vikingarna. I Haithabu koncentrerade sig människor på hantverk och handel.

Centralt belägen i dagens Schleswig-Holstein var platsen idealisk för kommersiell handel, vilket redan tidigt insågs av nybyggarna. Här skiljer bara en kort bit mark Slien i öster från Treene floden i väster. Därmed var det möjligt att nå fram till Nordsjön utan segla runt hela den jylländsk halvön. Vid det smalaste stället av den jylländska halvön uppstod på 700-talet en av tidens viktigaste kommersiella städer. Antagligen grundades den av frisiska köpmän men den danske kungen Göttrik tog snabbt kontroll över Haithabu. Staden var centrum för handeln mellan Nordsjön och Östersjön och många avlägsna handelsvägar korsade här, t. ex. Hærvejen. Nästan tre århundraden kunde Haithabu behålla sin ställning och förde ihop köpmän från Skandinavien, Mellaneuropa och avlägsna delar som Volgaregionen, bysantinska riket eller kalifatet i Bagdad. De drev handel med nästan allt: pälsar, bärnsten, späcksten, ädelstenar, järn, silver, glaspärlor, dyrbara tyger, exotisk mat och inte minst slavar. Handelscentrum var hamnen med flera landgångar. Men med framgången kom också rivalitet mellan olika härskare. Haithabu blev angripen, förstördes och återuppbyggdes flera gånger. Därför byggdes runt staden en halvcirkelvall som försvarsanläggning och Danevirke uppståd. Efter en förödande räd år 1066 gick Haithabu under och Schleswig, på motliggande stranden av Slien, tog över funktionen.

Air view of the Viking Museum Haithabu


Det arkeologiska museet
Viking Museum Haithabu grundades i 1985 för att förmedla besökarna den speciella betydelsen av den närliggande historiska bosättningen. 2010 blev museet komplett moderniserat och utställningen blev omgestaltad. I fem rum presenteras och förklaras olika teman runt vikingatidens liv. Haithabus betydelse som boplats förklaras i en ny stadsmodell. I museum presentaras talrika objekt från hantverk och handel. Man får veta vilka hantverk som utövades och vilka produkter som tillverkades och handlades med. Objekt som visar övergången från hedendomen till kristendomen spelar också en stor roll precis som vikingarnas språk. I utställningens sista del visas vikingarnas stora framgång: sjöfarten. Där kan man se delar av ett skeppsvrak från Haithabu och rekonstruktionen av detta skepp. Utsikten genom skepphallen på Slien gör att besökaren kan sätta sig in i vikingarnas värld. Man får en stor överblick över allt vad som hände i Haithabu under vikingatiden. 

The Viking Houses

Vikingahusen
Efter en kort promenad längs fält över vallen och det angränsande Danevirke kommer besökaren till de rekonstruerade husen. De arkeologiska undersökningarna visade att den inre delen av halvcirkelvallen var komplett bebyggd med hus, verkstäder, kavelbro och några begravningsplatser. Sju byggnader blev rekonstruerade för att förmedla ett intryck av vikingarnas hus och deras levnadsvillkor. De står nära vattnet där även en 40 meter lång landgång har rekonstruerats. Varje hus visar olika aspekter av livet. Husen kompletterar utställningen på museet som modeller i skala 1:1. På sommaren kommer rekonstruerade vikingskepp till landgången i Haithabu och bjuder besökarna på en rundtur. Dessutom visas olika hantverk under sommaren, t. ex. hur man tillverkar glaspärlor, gjuter metall, färgar ull, spinner, väver, skjuter med båge eller bakar bröd. Så får Haithabu nytt liv varje år och tillåter besökarna att delta i vikingarnas vardag. 

Friederike Schmidt

Öppettider
Viking Museum Haithabu
april – oktober: dagligen 9-17
november – mars: tisdag – söndag 10-16

Vikingahusen
april – oktober: dagligen kl. 9-17
Stängt från november till mars

Artikelaktionen
Das Buch zur Ausstellung

Haithabu Fernhandelszentrum zwischen den Welten
14, 80 €  zzgl. Porto und Versand 
► Bestellen

WMH Cover